Dubí - Koněvova

Dubí - Koněvova

Krupka - Dukelských hrdinů

Krupka - Dukelských hrdinů

Teplice - Na Konečné

Teplice - Na Konečné

Osek - Dolejšova

Osek - Dolejšova

Sláva Ukrajině!

Sláva Ukrajině!

50 let družstva

50 let družstva

Rozkvetlá sídliště

Více informací o samotné realizaci výsadeb naleznete zde.

Informace k odpadovému hospodářství

Podstatnou změnou je od prosince loňského roku možnost třídit kovy společně do žlutých nádob na plasty. Bližší informace naleznete zde.

RE-USE centrum

O zřízení teplického RE-USE centra již nejspíš víte, ale také by bylo skvělé dostat jej do povědomí co nejvíce tepličanů. Díky němu dostávají věci druhou šanci a nemusí se z nich stát odpad.

Od 5.5.2022 jsme pro lepší dostupnost předání použitých jedlých a olejů a tuků z domácností zajistili sběrné místo přímo v centru města. Podrobnosti naleznete zde.  

Polopodzemní kontejnery

  1. výstavba polopodzemních kontejnerů je naplánována v místech nynějších velkokapacitních kontejnerů v ulici Pod Školou, Pod Hvězdárnou a Na Konečné.
  2. výstavbu pro odbor ŽP zajištuje oddělení investic a realizací. Dle jejich sdělení, proběhne realizace v termínu od 05 – 08/2022. Po předání vybudovaných kontejnerových stání do provozu, bude zahájen i pravidelný svoz jednotlivých komodit odpadů.

V kanceláři oblastního technika v Teplicích – Proseticích, Rovná 253 (zadní vchod) u pana Ladislava Trumpuse, jsou k dispozici sáčky na psí exkrementy.

Na množící se dotazy týkající se ubytování válečným uprchlíkům z Ukrajiny, sdělujeme:

  1. Vždy se bude jednat o podnájemní vztah dle čl.47 stanov družstva, pokud nebude relevantně prokázáno, že se jedná o příbuzné v řadě přímé (manžel, manželka, děti, rodiče)
  2. OSBD Teplice promine po dobu 6 kalendářních měsíců poplatky spojené s povolením podnájmu
  3. Po uplynutí uvedené doby a dle dalšího vývoje konfliktu může představenstvo družstva rozhodnout o prominutí poplatků na další období
  4. Uvedené prominutí poplatků se vztahuje pouze těm poskytovatelům podnájmu, kteří relevantně doloží, že ubytované osoby jsou řádně zaregistrováni se statusem válečného uprchlíka
  5. OSBD Teplice předpokládá, že poskytovatel ubytování nebude ze současného stavu profitovat a pokud od uprchlíků bude vybírat poplatky, tak pouze do výše stanoveného předpisu úhrad za užívání družstevního bytu upraveného na aktuální počet osob v bytě.

Vážení družstevníci,
dne 23. listopadu 2021 se konala schůze nejvyššího orgánu družstva.

Přijaté stanovy družstva naleznete v sekci Ke stažení/Základní dokumenty/Stanovy družstva 2022

Zápis z jednání včetně přijatého Usnesení naleznete v sekci Ke stažení/Shromáždění delegátů/Shromáždění delegátů 11/21

Okresní stavební bytové družstvo Teplice
Střední ulice 1057/11, 415 01, Teplice

Datová schránka: s7jufkq
podatelna@osbdtp.cz
Číslo účtu: 1211344/0300 - variabilní symbol použijte 8-mi místné číslo Vašeho bytu
Výpis z Veřejného rejstříku