Rozkvetlá sídliště

Více informací o samotné realizaci výsadeb naleznete zde.

Informace k odpadovému hospodářství

Podstatnou změnou je od prosince loňského roku možnost třídit kovy společně do žlutých nádob na plasty. Bližší informace naleznete zde.

RE-USE centrum

O zřízení teplického RE-USE centra již nejspíš víte, ale také by bylo skvělé dostat jej do povědomí co nejvíce tepličanů. Díky němu dostávají věci druhou šanci a nemusí se z nich stát odpad.

Od 5.5.2022 jsme pro lepší dostupnost předání použitých jedlých a olejů a tuků z domácností zajistili sběrné místo přímo v centru města. Podrobnosti naleznete zde.  

Polopodzemní kontejnery

  1. výstavba polopodzemních kontejnerů je naplánována v místech nynějších velkokapacitních kontejnerů v ulici Pod Školou, Pod Hvězdárnou a Na Konečné.
  2. výstavbu pro odbor ŽP zajištuje oddělení investic a realizací. Dle jejich sdělení, proběhne realizace v termínu od 05 – 08/2022. Po předání vybudovaných kontejnerových stání do provozu, bude zahájen i pravidelný svoz jednotlivých komodit odpadů.