Dubí - Koněvova

Dubí - Koněvova

Krupka - Dukelských hrdinů

Krupka - Dukelských hrdinů

Teplice - Na Konečné

Teplice - Na Konečné

Osek - Dolejšova

Osek - Dolejšova

Sláva Ukrajině!

Sláva Ukrajině!

50 let družstva

50 let družstva

Vážení členové družstva,

v těchto dnech jste obdrželi vyúčtování služeb za kalendářní rok 2022 a na četné dotazy sdělujeme:

1. Reklamace by měla přesně specifikovat co reklamujete a co je ve vyúčtování chybně (reklamaci lze podat maximálně do 30. dubna 2023)

2. Přeplatky budou vypláceny v druhé polovině měsíce května 2023

3. Nedoplatky jsou splatné k 31. červenci 2023

Město Teplice zahajuje další etapu v třídění a sběru kuchyňského odpadu.

Sběr kuchyňského odpadu bude rozšířen o tyto adresy:

Pod Školu 242–249, Pod Hvězdárnou 208–213 a 225-230, Na Konečné 196-201 a 202-207, Prosetická 241–264 a Prosetická 235–237.

Věříme, že se všichni aktivně připojíme k třídění a sběru kuchyňského odpadu. Děkujeme.

Oznámení o třídění kuchyňského opdau 

Jak na třídění a sběr kuchyňského odpadu

Okresní stavební bytové družstvo Teplice oslavilo dne 27. února 2023 50 let trvání družstva. 

Okresní stavební bytové družstvo Teplice
Střední ulice 1057/11, 415 01, Teplice

Datová schránka: s7jufkq
podatelna@osbdtp.cz
Číslo účtu: 1211344/0300 - variabilní symbol použijte 8-mi místné číslo Vašeho bytu
Výpis z Veřejného rejstříku