Dubí - Koněvova

Dubí - Koněvova

Krupka - Dukelských hrdinů

Krupka - Dukelských hrdinů

Teplice - Na Konečné

Teplice - Na Konečné

Osek - Dolejšova

Osek - Dolejšova

Sláva Ukrajině!

Sláva Ukrajině!

50 let družstva

50 let družstva

Vážení, pro správné zapsání osob pro pobírání příspěvku solidární domácnosti a zapsání do Evidence bytů a smluv je potřeba dodat do kanceláře družstva:

  1. Základní předpoklad je, že pro ubytované osoby je schválen podnájem
  2. Identifikační údaje všech ubytovaných osob - kopii platných víz s dočasnou ochranou všech osob, které jsou ubytovány
  3. Platný kontakt alespoň na jednu osobu (email, telefon) s označením primárního kontaktu
  4. Do pokladny družstva uhradit manipulační poplatek ve výši 1.210,- Kč (včetně DPH)
  5. Před skončením platného podnájmu požádat o jeho prodloužení, jinak nárok na příspěvek solidární domácnosti zanikne

Město Teplice zahajuje další etapu v třídění a sběru kuchyňského odpadu.

Sběr kuchyňského odpadu bude rozšířen o tyto adresy:

Pod Školu 242–249, Pod Hvězdárnou 208–213 a 225-230, Na Konečné 196-201 a 202-207, Prosetická 241–264 a Prosetická 235–237.

Věříme, že se všichni aktivně připojíme k třídění a sběru kuchyňského odpadu. Děkujeme.

Oznámení o třídění kuchyňského opdau 

Jak na třídění a sběr kuchyňského odpadu

Okresní stavební bytové družstvo Teplice oslavilo dne 27. února 2023 50 let trvání družstva. 

Okresní stavební bytové družstvo Teplice
Střední ulice 1057/11, 415 01, Teplice

Datová schránka: s7jufkq
podatelna@osbdtp.cz
Číslo účtu: 1211344/0300 - variabilní symbol použijte 8-mi místné číslo Vašeho bytu
Výpis z Veřejného rejstříku