Dubí - Koněvova

Dubí - Koněvova

Krupka - Dukelských hrdinů

Krupka - Dukelských hrdinů

Teplice - Na Konečné

Teplice - Na Konečné

Osek - Dolejšova

Osek - Dolejšova

V pondělí, dne 4. července 2022

se v kancelářích správy družstva nekonají úřední hodiny z důvodu čerpání dovolených a ve středu 6. července 2022 je z důvodu státního svátku také zavřeno.

Rádi Vás opět přivítáme v pondělí, dne 11. července 2022

Od pondělí 20.6.2022 budou v kanceláři oblastního technika OSBD Teplice, Ladislava Trumpuse, připraveny k vyzvednutí, klíče od nových kójí SBH 37, tedy Teplice, Pražská 2972 – 2980.

Vyzvednout je může pouze člen OSBD Teplice, případně jeho zástupce na základě plné moci.

Klíče budou vydávány pouze v úředních hodinách kanceláře Oblastního technika pro Prosetice, Teplice, Rovná 253 zadní vchod

Pondělí 12:00 - 17:00
Středa 12:00 - 16:00
Čtvrtek 09:00 - 12:00

OSBD Teplice nabízí do užívání družstevní byt v Teplicích, Pod Školou 248 a v Krupce, Karla Čapka 262

Vážení družstevníci, do sekce "Ke stažení/Shromáždění delegátů/Shromáždění delegátů 06/22" byly přidány podkladové materiály k jednání.

Dne 15. června byly materiály doplněny o "Zprávu nezávislého auditora".

Usnesní z jednání Shromáždění delegátů OSBD Teplice ze dne 16. června 2022

Okresní stavební bytové družstvo Teplice
Střední ulice 1057/11, 415 01, Teplice

Datová schránka: s7jufkq
podatelna@osbdtp.cz
Číslo účtu: 1211344/0300 - variabilní symbol použijte 8-mi místné číslo Vašeho bytu
Výpis z Veřejného rejstříku