Dubí - Koněvova

Dubí - Koněvova

Krupka - Dukelských hrdinů

Krupka - Dukelských hrdinů

Teplice - Na Konečné

Teplice - Na Konečné

Osek - Dolejšova

Osek - Dolejšova

Na množící se dotazy týkající se ubytování válečným uprchlíkům z Ukrajiny, sdělujeme:

  1. Vždy se bude jednat o podnájemní vztah dle čl.47 stanov družstva, pokud nebude relevantně prokázáno, že se jedná o příbuzné v řadě přímé (manžel, manželka, děti, rodiče)
  2. OSBD Teplice promine po dobu 6 kalendářních měsíců poplatky spojené s povolením podnájmu
  3. Po uplynutí uvedené doby a dle dalšího vývoje konfliktu může představenstvo družstva rozhodnout o prominutí poplatků na další období
  4. Uvedené prominutí poplatků se vztahuje pouze těm poskytovatelům podnájmu, kteří relevantně doloží, že ubytované osoby jsou řádně zaregistrováni se statusem válečného uprchlíka
  5. OSBD Teplice předpokládá, že poskytovatel ubytování nebude ze současného stavu profitovat a pokud od uprchlíků bude vybírat poplatky, tak pouze do výše stanoveného předpisu úhrad za užívání družstevního bytu upraveného na aktuální počet osob v bytě.

Vážení družstevníci,
dne 23. listopadu 2021 se konala schůze nejvyššího orgánu družstva.

Přijaté stanovy družstva naleznete v sekci Ke stažení/Základní dokumenty/Stanovy družstva 2022

Zápis z jednání včetně přijatého Usnesení naleznete v sekci Ke stažení/Shromáždění delegátů/Shromáždění delegátů 11/21

Vážení družstevníci, dne 30. června 2021 se konala schůze nejvyššího orgánu družstva. Dokumenty, které se týkají této schůze najdete v sekci Ke stažení

Okresní stavební bytové družstvo Teplice
Střední ulice 1057/11, 415 01, Teplice

Datová schránka: s7jufkq
podatelna@osbdtp.cz
Číslo účtu: 1211344/0300 - variabilní symbol použijte 8-mi místné číslo Vašeho bytu
Výpis z Veřejného rejstříku