Město Teplice zahajuje další etapu v třídění a sběru kuchyňského odpadu.

Sběr kuchyňského odpadu bude rozšířen o tyto adresy:

Pod Školu 242–249, Pod Hvězdárnou 208–213 a 225-230, Na Konečné 196-201 a 202-207, Prosetická 241–264 a Prosetická 235–237.

Věříme, že se všichni aktivně připojíme k třídění a sběru kuchyňského odpadu. Děkujeme.

Oznámení o třídění kuchyňského opdau 

Jak na třídění a sběr kuchyňského odpadu