V kanceláři oblastního technika v Teplicích – Proseticích, Rovná 253 (zadní vchod) u pana Ladislava Trumpuse, jsou k dispozici sáčky na psí exkrementy.