Vážení družstevníci, do sekce "Ke stažení/Shromáždění delegátů/Shromáždění delegátů 06/22" byly přidány podkladové materiály k jednání.

Dne 15. června byly materiály doplněny o "Zprávu nezávislého auditora".

Zápis včetně usnesní z jednání Shromáždění delegátů OSBD Teplice ze dne 16. června 2022

Zpráva přednesená předsedkyní Kontrolní komise při jednání SD dne 16. června 2022