Dubí - Koněvova

Dubí - Koněvova

Krupka - Dukelských hrdinů

Krupka - Dukelských hrdinů

Teplice - Na Konečné

Teplice - Na Konečné

Osek - Dolejšova

Osek - Dolejšova

Vážení, pro správné zapsání osob pro pobírání příspěvku solidární domácnosti a zapsání do Evidence bytů a smluv je potřeba dodat do kanceláře družstva:

  1. Základní předpoklad je, že pro ubytované osoby je schválen podnájem
  2. Identifikační údaje všech ubytovaných osob - kopii platných víz s dočasnou ochranou všech osob, které jsou ubytovány
  3. Platný kontakt alespoň na jednu osobu (email, telefon) s označením primárního kontaktu
  4. Do pokladny družstva uhradit manipulační poplatek ve výši 1.210,- Kč (včetně DPH)
  5. Před skončením platného podnájmu požádat o jeho prodloužení, jinak nárok na příspěvek solidární domácnosti zanikne

Přehledný dokument se změnami je dostupný zde.

Okresní stavební bytové družstvo Teplice
Střední ulice 1057/11, 415 01, Teplice

Datová schránka: s7jufkq
podatelna@osbdtp.cz
Číslo účtu: 1211344/0300 - variabilní symbol použijte 8-mi místné číslo Vašeho bytu
Výpis z Veřejného rejstříku